Date

Linux Centra mājas lapa ir pārtaisīta no dinamiskas satura vadības sistēmas (DSVS, konkrēti - Drupal) uz statisku vietņu ģenerēšanas sistēmu (SVĢS, konkrēti - Pelican). Ar šādu soli vēlamies atrisināt divas nosacītas problēmas:

1) Tā kā saturs šinī vietnē mainās reti, no resursu noslodzes viedokļa ir neracionāli lietot sistēmas, kas dinamiski no datubāzes pārģenerē saturu pēc katra lietotāja pieprasījuma. Ar SVĢS pārģenerēšana notiek tikai, kad autori vēlas publicēt jaunu saturu, turklāt tas notiek autoru datorā. Tad jauno saturu augšupielādē publiskā serverī kā mapi ar vietnes failiem.

2) Atkrīt nepieciešamība atjaunināt publiski izvietoto DSVS, sekojot līdzi tās kļūdu labojumiem un ievainojamību novēršanām. Sarežģītākām sistēmām atjaunināšana var būt netriviāla darbība, prasīt sistēmas kompetenci, sagatavošanos, izmēģinājumu testa vidē, kā arī rūpīgu pašu atjaunināšanas procesu, iespējami samazinot sistēmas nepieejamības laiku. Ar SVĢS publiski pieejamajā serverī nekas neizpildās, tā nepieņem nekādus lietotāja ievaddatus, un, kamēr vien pati servera programmatūra ir droša, tādu vietni uzlauzt varētu būt ļoti grūti.

Ar jauno sistēmu vēršam uzmanību arī uz jauno mākoņu hibrīdās lietošanas tendenci, kad satura radīšanas un uzturēšanas daļa pieliek autoru infrastruktūrā, bet publiskas pieejamības vietne tiek izlikta publiskā mākoņa pakalpojumā.