Par mums

Latvijas Universitātes Linux Centrs

"Linux Centrs" ir Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Programmēšanas katedras laboratorija, kura apvieno mācībspēkus un Latvijas atvertā pirmkoda entuziastus. Centra misija ir popularizēt atvērtā pirmkoda tehnoloģijas kā ērtus un pieejamus risinājumus.

Linux Centra darbības mērķi ir:

  • Popularizēt atvērtā pirmkoda programmatūras (Open Source Software, turpmāk tekstā APP), tai skaitā, Linux operētājsistēmas, iespējas un priekšrocības.
  • Piedalīties LU studiju procesā un īstenot lietišķos IKT pētījumus, tajos lietojot un attīstot atvērto pirmkodu.
  • Sekmēt APP pieejamību Latvijā un pasaulē.

Linux Centra darbības pamatvirzieni ir:

  • Izveidot un realizēt studiju un apmācības kursus par atvērtā pirmkoda risinājumu uzbūvi un lietošanu.
  • Uzturēt Tīmekļa vietnes ar informāciju par atvērtā pirmkoda risinājumiem latviešu valodā.
  • Uzturēt Linux laboratoriju, kurā veikt atvērto tehnoloģiju apmācību, organizēt praktiskos darbus un seminārus.
  • Rīkot atklātas lekcijas, seminārus, sacensības, tulkošanas maratonus, kas atbilst AP tematikai, piesaistīt referentus no citām organizācijām.
  • Izveidot un uzturēt populārāko APP projektu spoguļus, padarot to pieejamāku Latvijas lietotājiem un atbalstot Latvijas APP projektus (skat. Lejupielādes).

Linux Centrs sadarbojas ar Latvijas atvērto tehnoloģiju asociāciju (LATA), Latvijas atvērtā koda asociāciju (LAKA), citām atvērto tehnoloģiju entuziastu un atbalsta grupām Latvijā un ārvalstīs, LR augstskolām un skolām, kas lieto vai apsver lietot atvērtās tehnoloģijas.

Mūs var atrast Latvijas Universitātes centrālajā ēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19 (skat. OpenStreetMap kartē), cokolveida pagrabstāvā, 30. un 32. kabinetos.