Galvenā izvēlne

Subscribe to Linux Centrs apkopotājs - Latvijas kopiena

Latvijas kopiena

Kursors.lv: Pasniegta LATA balva par ieguldījumu atvērto tehnoloģiju izmantošanā

Ubuntu planēta - Pk, 02/03/2017 - 16:57

Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) organizētajā konferencē “Atvērtās tehnoloģijas izaugsmei” tika svinīgi pasniegtas Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas gada balvas par ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un popularizēšanā. Balva tika pasniegta 3 nominācijās: Atvērtākā iestāde, Izcilākais tehnoloģiju risinājums biznesā, kā arī Būtiskākais ieguldījums  tehnoloģiju popularizēšanā.

Balvu par Atvērtāko iestādi saņēma Latvijas Nacionālais arhīvs par Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva veidoto  projektu www.redzidzirdilatviju.lv,  kurā  piedāvā  ikvienam  interesentam meklēt informāciju par arhīvā uzkrātajiem kinodokumentiem un videodokumentiem, kā arī skatīties vietnē publicētos video.

Gada balvu par Būtiskāko ieguldījumu tehnoloģiju popularizēšanā saņēma Ernests Gabrāns – par atvērtā pirmkoda tehnoloģijas Drupal popularizēšanu, Drupal kopienas izveidi Latvijā, aktīvu darbību Drupal kopienā, iniciējot un organizējot pasākumus ne tikai vietējā, bet arī starpvalstu līmenī, kā arī par sniegto atbalstu IKT studentiem, sniedzot lekcijas, nodrošinot prakses vietas un stipendijas.

Turpretī nominācijā par Izcilāko tehnoloģiju risinājumu biznesā balvu saņēma SIA “Intelligent way” – par izstrādāto CEnOS (Connecting Engineering Open Source)  integrēšanas platformu, kas apvieno dažādas inženiermodelēšanas (CAD/CAE) atvērtā pirmkoda programmatūras.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, atklājot Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) konferenci “Atvērtās tehnoloģijas izaugsmei”, uzsvēra, ka Latvijas digitālās politikas mērķis ir nodrošināt iespēju ikvienam izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas, veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku. Īpaša uzmanība digitālajā politikā ir pievērsta atvērto datu principa ieviešanai publiskajā pārvaldē, jo tā sevī ietver līdz šim nenovērtētu digitālās ekonomikas attīstības potenciālu, pārvēršot informācijas resursus, kuri rodas publiskajā pārvaldē, jaunās inovatīvās uzņēmējdarbības idejās un pakalpojumos, kas spēj palielināt ienākumus un radīt darbavietas.

Konferencē piedalījās vairāk kā 200 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares profesionāļi, uzņēmēji, valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu darbinieki, lai dalītos zināšanās un diskutēt par to, kā ar atvērtu tehnoloģiju palīdzību veicināt valsts, pašvaldību, izglītības iestāžu un privāto uzņēmumu izaugsmi, uzsverot drošības, privātuma, datu uzglabāšanas un pārvaldības aspektus.

Pasākuma galvenais atbalstītājs ir IBM. Pasākuma norisi atbalsta arī Squalio CC, Clusterpoint un Proact IT Latvia. Informatīvi atbalsta LMT.

Kategorijas: Latvijas kopiena

Kursors.lv: Izziņoti atvērto tehnoloģiju 2016. gada balvas nominanti

Ubuntu planēta - Tr, 01/18/2017 - 11:00

2017. gada 16. janvārī Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) ir noteikusi konkursa  “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2016″  katrai kategorijai 3 nominantus.

Nominācija: Atvērtākā iestāde
  • Latvijas Nacionālais arhīvs – par Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva izveidoto  interneta  vietni www.redzidzirdilatviju.lv,  kurā  piedāvā  ikvienam  interesentam meklēt informāciju par arhīvā uzkrātajiem kinodokumentiem un videodokumentiem, kā arī skatīties vietnē publicētos video. Projekta realizācijai izmantotas atvērtas tehnoloģijas: darbinieku un lasītavas vides izstrādātas uz atvērtā pirmkoda satura vadības platformas Drupal (PHP/PostgreSQL), vietne www.redzidzirdilatviju.lv  izstrādāta, izmantojot Angular JS un citas atvērtā koda tehnoloģijas, risinājuma komponentes  izvietotas uz virtuāliem Linux serveriem.
  • Ventspils pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais Centrs” – par ieviesto visaptverošo atvērtā pirmkoda programmatūras risinājumu sistēmu pašvaldības darbības un pakalpojumu nodrošināšanā Ventspils pilsētas pašvaldībā un ar to saistītajās organizācijās, iestādēs, kā arī  ārējiem klientiem. Kompleksais risinājums nodrošina vairāk kā 6000 Ventspils pilsētas pašvaldības darbinieku (t.sk. izglītības iestāžu pedagogu un audzēkņu) darbu, kopumā aptverot vairāk kā 8000 dažādas IKT aprīkojuma vienības.
  • Vidzemes plānošanas reģions – par projekta “Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data” jeb “SDI4Apps” ieviešanu Latvijā. Projekta mērķis ir ar pilota aplikāciju palīdzību sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem par INSPIRE direktīvas principiem un citām Eiropas Komisijas iniciatīvām, kas vērstas uz datu brīvu pieejamību un to atkārtotu izmantošanu.
Nominācija: Izcilākais tehnoloģiju risinājums biznesā
  • SIA “Intelligent way” – par izstrādāto CEnOS (Connecting Engineering Open Source)  integrēšanas platformu, kas apvieno dažādas inženiermodelēšanas (CAD/CAE) atvērtā pirmkoda programmatūras.
  • Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centrs – par izstrādāto inovatīvo uz e-ekosistēmu balstīto e-studiju tehnoloģiju eBig3. Jaunā eBig3 tehnoloģija integrē trīs lietotājiem labi pazīstamās lietošanas prasmes – Internetu, televīziju un mobilo tālruni.
  • SIA “Wunderkraut Latvia” – par Latvijas Dzelzceļa intranetu jeb iekštīklu – iekšējo sistēmu, kas būvēta uz atvērtā pirmkoda tehnoloģijas Drupal.
Nominācija: Būtiskākais ieguldījums  tehnoloģiju popularizēšanā
  • Nika Aleksejeva  – par datu pratības iniciatīvas Datu skola vadīšanu, popularizējot atvērto datu koncepciju un sekmējot datu atvēršanas procesus Latvijā.
  • Uldis Bojārs – par atvērto tehnoloģiju un datu popularizēšanu Latvijā,  pētniecisko darbību atvērto datu jomā un dalību aktivitātēs, kas veicina Latvijas publiskās pārvaldes datu atvēršanu, tajā skaitā atvērto datu vadlīniju izstrādi.
  • Ernests Gabrāns – par atvērtā pirmkoda tehnoloģijas Drupal popularizēšanu, Drupal kopienas izveidi Latvijā, aktīvu darbību Drupal kopienā, iniciējot un organizējot pasākumus ne tikai vietējā, bet arī starpvalstu līmenī, kā arī par sniegto atbalstu IKT studentiem, sniedzot lekcijas, nodrošinot prakses vietas un stipendijas.

Galvenās balvas ieguvēji tiks nosaukti un apbalvoti 2017. gada 2. februārī LATA gadskārtējā  konferencē “Atvērtās tehnoloģijas izaugsmei”.

Kategorijas: Latvijas kopiena

Kursors.lv: Aicina reģistrēties konferencei “Atvērtās tehnoloģijas izaugsmei”

Ubuntu planēta - Tr, 01/18/2017 - 06:53

Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) aicina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares profesionāļus, uzņēmējus, valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu darbiniekus un citus interesentus 2. februārī piedalīties konferencē “Atvērtās tehnoloģijas izaugsmei”. Konference ir bez maksas.

Pilna konferences programma: http://lata.org.lv/konference2017_programma

Konferences mērķis ir dalīties zināšanās un diskutēt par to, kā ar atvērtu tehnoloģiju palīdzību veicināt valsts, pašvaldību, izglītības iestāžu un privāto uzņēmumu izaugsmi, uzsverot drošības, privātuma, datu uzglabāšanas un pārvaldības aspektus. Konferencē runās vairāki starptautiski eksperti, to vidū Clusterpoint viceprezidents Pols Gants, kurš stāstīs par NoSQL tehnoloģijām, National Microelectronic Applications Centre izpilddirektors Džons O’Flaertijs ar lekciju par ģeotelpiski saistītajiem atvērtajiem datiem, IA “Squalio Cloud Consulting” pārstāvis Aigars Jaundālders par mašīnmācīšanās (machine learning) iespējām un citi. Programmā runās arī LATA gada balvas 2015 ieguvēji: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sistēmanalītiķis Toms Ceļmillers, Alberta koledžas un Ekonomikas un kultūras augstskolas pasniedzējs Andris Gabrānovs.

Uzkrātais datu apjoms uzņēmumos, iestādēs un valstī kopumā strauji pieaug. Konferencē būs iespējams uzzināt Latvijas plānus par valsts pārziņā esošo datu publiskošanu. Publiskojot datus, aktuāls jautājums ir personas datu aizsardzība, tas arī būs viens no jautājumiem, kas tiks apskatīts konferencē. Konferencē dalībnieki iepazīsies arī ar citu valstu pieredzi datu atvēršanā un ģeotelpisko datu izmantošanu privāto uzņēmumu biznesa attīstībai.  Lielais datu apjoms rosina domāt, kā datus efektīvi izmantot. Konferences laikā uzzināsiet kā iegūt papildus ieņēmumus un samazināt uzņēmuma darbības izmaksas, izmantojot datus, kas ir tā rīcībā.  Konferencē runāsim par to, ka IKT profesionāļiem jāapgūst jaunus darbības virzienus  datu analīzē – mašīnmācīšanās pieeju, lai veiktu prognozes ar datiem un atklātu datos balstītus likumus.

Pasākumā piedalīsies vairāk kā 200 IKT nozares eksperti dalīsies pieredzē par iespējām un izaicinājumiem, kas saistīti ar atvērtu tehnoloģiju, standartu, datu un programmatūras ienākšanu ikviena cilvēka, uzņēmuma, pilsētas un valsts ikdienā. Esošajiem un topošajiem IKT uzņēmējiem noderīga būs informācija, kā brīvā programmatūra un atvērtā pirmkoda programmatūra mūsdienu IT industrijā ļauj attīstīt  uzņēmuma biznesu un pelnīt. Gan uzņēmumu un iestāžu vadītājiem, gan IKT profesionāļiem vērtīga būs informācija par atvērtā pirmkoda biznesa vadības sistēmām, IT infrastruktūras pārraudzības rīkiem  un platformām.

Konferences laikā tiks pasniegtas LATA balvas par ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un popularizēšanā. Apbalvojumi tiks pasniegti trīs kategorijās: atvērtākā iestāde; izcilākais tehnoloģiju risinājums biznesā; būtiskākais ieguldījums atvērto tehnoloģiju popularizēšanā.

Izglītības iestādes aicinātas iepazīties, kā efektīvi ieviest jaunās IKT, izmantojot atvērtā pirmkoda risinājumus sadarbībai ar studentiem. Izglītības iestādes, kas apmāca topošos IKT profesionāļus, varēs novērtēt IT treniņu mākoņplatformu, kas apvieno informācijas tehnoloģiju apgūšanu un aprobāciju ar mākoņu lietošanas ērtību.

Pasākums notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1. Ieeja brīva. Pieteikties iespējams līdz 27. janvārim LATA mājas lapā: http://lata.org.lv/konference2017/. Pasākuma tiešraide būs pieejama LMT straumē.

Pasākuma galvenais atbalstītājs ir IBM. Pasākuma norisi atbalsta arī Squalio CC, Clusterpoint un Proact IT Latvia. Informatīvi atbalsta LMT.

Kategorijas: Latvijas kopiena

Kursors.lv: Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija aicina pieteikties 2016. gada balvai

Ubuntu planēta - Pr, 11/07/2016 - 13:41

Lai izceltu un godinātu Latvijas privātā un publiskā sektora, akadēmiskās vides pārstāvju un privātpersonu ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā, popularizēšanā, LATA izsludina konkursu “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2016”.

“LATA balva tiks pasniegta ceturto reizi. Arī šogad vēlamies pateikties un cildināt tos nozares pārstāvjus, kas ar atvērtu tehnoloģiju palīdzību radījuši sabiedrībai noderīgus pakalpojumus vai arī veltījuši savu laiku un darbu, tās popularizējot” norāda LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs.

Kandidāti tiks vērtēti un balvas pasniegtas trīs kategorijās. Kategorijā Atvērtākā iestāde aicinām pieteikties valsts vai pašvaldības iestādes, kas savā ikdienas darbībā izmanto atvērtas tehnoloģijas, tajā skaitā atvērtā pirmkoda programmatūru vai arī iestādes, kas kļuvušas pieejamākas sabiedrībai, ieviešot uz atvērtām tehnoloģijām balstītus risinājumus, piemēram, e-pakalpojumus, vai atvērušas, tas ir, padarījušas publiski pieejamus noteikta veida datus. Šajā kategorijā aicinātas pieteikties arī tās iestādes, kas ar savu darbību ir veicinājušas atvērtības ideju popularizēšanu sabiedrībā.

Privātā sektora pārstāvjiem ir iespēja pieteikties nominācijai kategorijā Izcilākais tehnoloģiju risinājums biznesā. Šajā kategorijā ir aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri ir radījuši oriģinālus risinājumus un produktus, vai lokalizējuši risinājumus, kur izmantotas atvērtas tehnoloģijas, tajā skaitā atvērti standarti, atvērtais pirmkods vai atvērtie dati.

Nozares entuziastus aicinām pieteikties nominācijai fiziskai personai – Būtiskākais ieguldījums atvērto tehnoloģiju popularizēšanā. Šajā kategorijā var pieteikties ikviens, kurš ieviesis, latviskojis atvērtā pirmkoda risinājumus, gatavojis mācību materiālus, izglītojis sabiedrību par atvērtiem standartiem, atvērto pirmkodu, atvērtiem datiem, organizējis pasākumus vai savādāk popularizējis atvērtās tehnoloģijas.

Balvai var pieteikties juridiska vai fiziska persona, līdz 2017. gada 11. janvārim, aizpildot un iesniedzot balvas pieteikuma anketu uz e-pastu lata@lata.org.lv. Pretendentu balvai var pieteikt arī cita juridiska vai fiziska persona, aizpildot par pretendentu pieteikuma anketu. Uzvarētājus noteiks LATA valde atbilstoši konkursa nolikumam. (Konkursa nolikums: ODT formātāPDF formātā). Uzvarētāji tiks apbalvoti LATA konferencē 2017. gada  02. februārī.

Pagājušā gadā kā atvērtākā iestāde balvu saņēma Rīgas dome par pilotprojektu, kas ietver atvērto datu vietnes opendata.riga.lv izveidi un atvērto datu kopu publicēšanu, tajā skaitā tiešsaistes režīmā. Nominācijā “Atvērto tehnoloģiju risinājums biznesā” balvu saņēma SIA “Alberta koledža” par atvērtiem risinājumiem izglītības procesā. Alberta koledža izmanto atvērtā pirmkoda programmatūru mācību videi Moodle, lietojot atvērtos risinājumus nodrošina mācībspēku un studentu komunikāciju reālajā laikā, kā arī veicina informācijas apmaiņu un mobilitāti.  Balvu par ieguldījumu atvērto tehnoloģiju popularizēšanā ieguva Toms Ceļmillers par atvērto datu jautājumu aktualizēšanu publiskajā pārvaldē.

Kategorijas: Latvijas kopiena