Galvenā izvēlne

Subscribe to Linux Centrs apkopotājs - Latvijas kopiena

Latvijas kopiena

Kursors.lv: Izsludināta pieteikšanās Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balvai 2015

Ubuntu planēta - Ce, 11/19/2015 - 19:38

Lai izceltu un godinātu Latvijas privātā un publiskā sektora, akadēmiskās vides pārstāvju un privātpersonu ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā, popularizēšanā, LATA izsludina konkursu “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2015”.

Kandidāti tiks vērtēti un balvas pasniegtas trīs kategorijās:

  • publiskajam sektoram – Atvērtākā iestāde;
  • privātajam sektoram – Izcilākais atvērto tehnoloģiju risinājums biznesā;
  • fiziskai personai – Būtiskākais ieguldījums atvērto tehnoloģiju popularizēšanā.

Balvai var pieteikties juridiska vai fiziska persona, līdz š.g. 15. decembrim, aizpildot un iesniedzot balvas pieteikuma anketu uz e-pastu lata@lata.org.lv. Pretendentu balvai var pieteikt arī cita juridiska vai fiziska persona, aizpildot par pretendentu pieteikuma anketu.

Uzvarētājus noteiks LATA valde. Visi pieteikumi tiks vērtēti, ņemot vērā to atbilstību LATA mērķiem:

  • veicināt sadarbību starp tehnoloģiju piegādātājiem un patērētājiem, t.sk. valsts un pašvaldību, kā arī izglītības un zinātnes iestādēm, balstoties uz šādam pamatnostādnēm:
  • tehnoloģiju atvērtība, sadarbspēja, atkārtota lietojamība un atvērti industrijas standarti;
  • tehnoloģiju kvalitāte, efektivitāte un drošība;
  • brīva un godīga konkurence tehnoloģiju izstrādes un piegādes jomā.
  • panākt Latvijas sabiedrības labvēlību pret atvērtām tehnoloģijām, t.i. tādiem IKT risinājumiem, kas balstīti uz atvērtiem standartiem, izmantojot atvērtu vai slēgtu pirmkodu.

Uzvarētāji tiks apbalvoti LATA konferencē 2016. gada 28. janvārī.

Kategorijas: Latvijas kopiena

Linux Centrs: Lekcija "Atvērtā pirmkoda tīmekļa tehnoloģijas un projekti"

Ubuntu planēta - Pr, 11/09/2015 - 13:56

Šo ceturdien, 12. novembrī, turpinām lekciju ciklu ar otro lekciju par AP tīmekļa tehnoloģijām un projektiem. Laiks ir mainīts ērtākam apmeklējumam studentiem, tāpēc sāksim 14:30.

Runāsim par Python, PHP, Ruby un to attiecīgajām rāmju sistēmām Ruby on Rails, Django, Symphony, CakePHP, utt. Praktiskajā daļā parunāsim par to kā savākt informāciju par AP programmatūru vērtīga kļūdas ziņojuma nosūtīšanai.

Kā vienmēr tiks veikts lekcijas audio ieraksts. Iepriekšējo lekciju slaidus un audio skatāmies šeit http://linuxcentrs.lv/specseminars

Tēma: ProgrammēšanaKategorija: Pasākumi
Kategorijas: Latvijas kopiena

Linux Centrs: Ievadlekcija “Android, Firefox, LibreOffice, VLC, Ubuntu un citi - kas un kā veido atvērtā pirmkoda programmatūru”

Ubuntu planēta - Pr, 09/28/2015 - 18:33

Šo ceturdien, 1. oktobrī, plkst. 17:00, esiet aicināti uz Latvijas atvērtā koda asociācijas un Latvijas Universitātes “Linux Centrs” organizēto ievadlekciju “Android, Firefox, LibreOffice, VLC un citi - kas un kā veido atvērtā pirmkoda programmatūru”

* Stāstīsim par koplietošanas kā idejas vēsturi, brīvās programmatūras un atvērtā pirmkoda jēdzieniem un to pirmsākumiem, kā arī par šo ideju pārstāvošajiem projektiem šodien;
* Stāstīsim kā tiek veidotas, un kā darbojas atvērtā pirmkoda kopienas;
* Kā piedalīties atvērtā pirmkoda programmatūras izstrādē, atbalstīšanā un attīstīšanā;
* Lokalizācija un programmēšana - praktiski padomi no izstrādātājiem, kā piedalīties projektos;

Tēma: open sourceKategorija: Pasākumi
Kategorijas: Latvijas kopiena